Partyk Aleksandra, Publiczna prezentacja symboli religijnych a tzw. negatywna wolność religijna

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Publiczna prezentacja symboli religijnych a tzw. negatywna wolność religijna

W orzecznictwie – zarówno krajowym, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – dominuje zapatrywanie, iż publiczna prezentacja symboli religijnych (wywieszenie krzyża w miejscu publicznym) nie stanowi naruszenia dóbr osobistych osób niebędących wyznawcami określonej religii. Dostrzec jednak trzeba również pogląd przeciwny, odwołujący się do tzw. negatywnej swobody religijnej, a więc wolności od indoktrynacji religijnej w przestrzeni publicznej. Warty zauważenia jest też kierunek wykładni traktujący informację o tym, czy i gdzie umieszczone są symbole religijne w miejscach publicznych, jako informację publiczną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX