Janczukowicz Krzysztof, Przyznanie się oraz nieprzyznanie się do winy - wpływ na wymiar kary

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Przyznanie się oraz nieprzyznanie się do winy - wpływ na wymiar kary

Punkt wyjścia jest oczywisty: przyznanie się do winy stanowi okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary, a nieprzyznanie się do winy, jako mieszczące się w prawie do obrony, nie powinno być traktowane jako okoliczność obciążająca. Warto jednak przyjrzeć się bliżej, jakie warunki powinno spełniać przyznanie się, by odgrywało powyższą rolę i jakie są granice prawa do obrony, których przekroczenie może wywrzeć na wymiar kary wpływ wręcz odwrotny, czyli obciążający.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX