Przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

W orzecznictwie istnieją rozbieżności dotyczące momentu ustania przyczyny uchybienia terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika, ustanowionego przez sąd. W tej kwestii zarysowały się dwa stanowiska. Według jednego, tygodniowy termin przewidziany na wystąpienie przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji rozpoczyna bieg z chwilą powzięcia przez daną osobę wiadomości o wyznaczeniu jej pełnomocnikiem w sprawie, gdyż już w tym momencie ustaje przyczyna uchybienia terminowi do złożenia. W opozycji do niego pozostaje stanowisko, zgodnie z którym za dzień ustania przyczyny uchybienia terminowi do wniesienia kasacji należy uznać dzień, w którym pełnomocnik ustanowiony dla strony z urzędu miał rzeczywistą możliwość wniesienia kasacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX