Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Przysługiwanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w sytuacji podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia, które uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w tym okresie

W orzecznictwie sądów administracyjnych niejednolicie interpretowany jest przepis art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym matce lub ojcu (opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka) nie przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, gdy podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w tym czasie. Część sądów uznaje, że istotą osobistej opieki jest to, że dla osoby korzystającej z urlopu wychowawczego zasadniczym, stałym i codziennym obowiązkiem ma być zapewnienie dziecku niezbędnych środków bezpieczeństwa, utrzymania, rozwoju i wychowania, i to w takim zakresie, w jakim równoczesne sprawowanie opieki przez inne osoby jest zbędne. Podjęcie zatrudnienia w okresie korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego byłoby dopuszczalne wyjątkowo, wtedy gdyby nie doprowadziło do wyłączenia możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zwolennicy drugiego poglądu podkreślają, że sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem nie oznacza, że kontakt z dzieckiem musi być ciągły, nieprzerwany, a sprawująca taką opiekę osoba nie może zostać zastąpiona w wykonywaniu czynności opiekuńczych przez domowników czy inne osoby, przez krótsze (kilkugodzinne), bądź dłuższe (kilku czy kilkunastodniowe) okresy. W przeciwnym wypadku, wprowadzenie możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby korzystające z urlopu wychowawczego, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do dodatku byłoby iluzoryczne, i sprowadzałoby się do wykonywania wyłącznie pracy w domu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację