Przypisanie oskarżonemu paserstwa zamiast zarzucanej kradzieży - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Przypisanie oskarżonemu paserstwa zamiast zarzucanej kradzieży

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Przypisanie oskarżonemu paserstwa zamiast zarzucanej kradzieży

Rozważania dotyczące tzw. tożsamości czynu, prowadzone na gruncie zasady skargowości, w myśl której sąd, modyfikując opis czynu w stosunku do opisu przyjętego w akcie oskarżenia, nie może jednak wyjść poza granice oskarżenia (art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.), prowadzone są w bardzo zróżnicowanych konfiguracjach. W niniejszym opracowaniu chodzi o sytuację, którą można zaliczyć do klasyki gatunku: czy sąd, rozpatrując sprawę oskarżonego, któremu zarzucono zabór rzeczy (a więc kradzież w typie podstawowym albo kwalifikowanym – art. 278-281 k.k.), może ustalić, że oskarżony co prawda rzeczy tej nie zabrał, ale przyjął ją albo pomógł do jej ukrycia jako paser (art. 291 k.k.)?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX