Przymus adwokacki w sprawie, w której stroną jest adwokat albo radca prawny - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Przymus adwokacki w sprawie, w której stroną jest adwokat albo radca prawny

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Przymus adwokacki w sprawie, w której stroną jest adwokat albo radca prawny

Czy przymus adwokacki, rozumiany jako zobowiązujący do sporządzania pisma procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika, a nie przez samą stronę, obowiązuje także w sytuacji, gdy stroną jest adwokat albo radca prawny?

Pytanie to jest aktualne w postępowaniu karnym w kilku sytuacjach, w których k.p.k. zastrzega, że pismo procesowe powinno być sporządzone przez obrońcę albo pełnomocnika. Chodzi tu o sporządzenie i podpisanie:

- subsydiarnego aktu oskarżenia (art. 55 § 2 k.p.k.);

- apelacji od wyroku sądu okręgowego (art. 446 § 1 k.p.k.);

- kasacji (art. 526 § 2 k.p.k.);

- wniosku o wznowienie postępowania (art. 545 § 2 k.p.k.).

Kwestia ta w praktyce najczęściej pojawia się (w zakresie kasacji i wznowienia postępowania) w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych wobec adwokatów i radców prawnych, w których przepisy k.p.k. stosowane są odpowiednio.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX