Przychody sportowców - źródło przychodów w PIT - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Przychody sportowców - źródło przychodów w PIT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Przychody sportowców - źródło przychodów w PIT

Zawodnicy, którzy nie są pracownikami klubu sportowego, zawierają z nim umowy cywilnoprawne o świadczenie usług sportowych (dalej: kontrakty sportowe). Kwalifikacja podatkowa przychodów z tych umów okazuje się sporna. Działalność na podstawie kontraktów sportowych może być bowiem prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, a więc może spełniać znamiona działalności gospodarczej (art. 5a pkt 6 i art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.), a z drugiej strony, przychody z uprawiania sportu są - expresis verbis - wymienione jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 i art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.).

W wielu sprawach organy podatkowe wykluczają możliwość traktowania przychodów z kontraktów sportowych jako przychodów z działalności gospodarczej, a tak chcieliby je traktować sami zawodnicy. W tle tego sporu leży przede wszystkim możliwość stosowania 19% podatku liniowego, która odpada w odniesieniu do przyjmowanej przez fiskusa działalności wykonywanej osobiście. Jak podchodzą do tego sądy administracyjne?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX