Przesłuchanie na okoliczności objęte prawem innej osoby do odmowy złożenia zeznań lub wyjaśnień - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Przesłuchanie na okoliczności objęte prawem innej osoby do odmowy złożenia zeznań lub wyjaśnień

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Przesłuchanie na okoliczności objęte prawem innej osoby do odmowy złożenia zeznań lub wyjaśnień

Bardzo spornym i niejasnym zagadnieniem jest kwestia rzekomego lub faktycznego obchodzenia zakazu opierania ustaleń faktycznych na uprzednich, poza procesowych stwierdzeniach osoby, która skorzystała z prawa do odmowy składania zeznań lub odmówiła złożenia wyjaśnień. Sytuacja taka powstaje, gdy świadkiem takich wypowiedzi jest inna osoba, a zwłaszcza funkcjonariusz organu procesowego. Dylemat brzmi w ten sposób, czy na podstawie zeznań takiej osoby dopuszczalne jest czynienie ustaleń faktycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX