Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Przesłanki ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy

Ogólne przesłanki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (tj. umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek albo odroczenia płatności) określone są w art. 67a § 1 o.p. Są nimi ważny interes podatnika lub interes publiczny. Jeżeli o taką ulgę ubiega się podatnik prowadzący działalność gospodarczą, to w grę wchodzi art. 67b o.p., zgodnie z którym ulga może być udzielona przedsiębiorcy, jeśli stanowi pomoc de minimis (stosownie do przepisów unijnych) albo gdy jest pomocą publiczną w zakresie wskazanym kazuistycznie w art. 67b § 3. W tym stanie rzeczy powstała wątpliwość co do relacji między tymi przepisami, a ściślej - co do kolejności rozpatrywania przesłanek zastosowania ulgi. Czy najpierw badać te z art. 67a, czy te z art. 67b o.p.?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?