Przesłanki miarkowania kary umownej - OpenLEX

Mejka Anna, Przesłanki miarkowania kary umownej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Przesłanki miarkowania kary umownej

W orzecznictwie Sądu Najwyższego można odnotować mnogość stanowisk, spełnienie jakich warunków w danym stanie faktycznym uzasadnia redukcję wysokości kary umownej ustalonej w umowie łączącej strony stosunku zobowiązaniowego. Przepis art. 484 § 2 k.c., będący podstawą miarkowania kary umownej przez sąd, szczegółowo przesłanek tej instytucji bowiem nie wskazuje. Wypracowany na tym gruncie dorobek judykatury należy uznać za bogaty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?