Janczukowicz Krzysztof, Przesłanki dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Przesłanki dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT

W marcu 2017 r. zaczęły obowiązywać przepisy art. 112b i 112c u.p.t.u. przewidujące dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT stanowiące sankcję za nieprawidłowe rozliczenie VAT przez podatnika, równą określonemu w tych przepisach procentowi kwoty zaniżenia podatku albo zawyżenia jego zwrotu przez podatnika. Powstała wątpliwość, czy stosowanie tej sankcji jest w jakiś sposób uzależnione od winy czy też złej wiary podatnika. Wątpliwość ta dotyczy sankcji 20% (obniżonej) przewidzianej w art. 112b ust. 2 dla sytuacji, w której podatnik skorygował swoje rozliczenie albo rozliczył podatek po terminie, a także najwyższej sankcji 100% przewidzianej w art. 112c dla transakcji fikcyjnych. Jak rozstrzygają tę kwestię sądy?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX