Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Przesłanka wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 14b § 3 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Na tle tego przepisu doszło do rozbieżności, czy stan faktyczny, który przedstawia podatnik we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej), może wynikać z załączonych do niego dokumentów. W orzecznictwie sądów administracyjnych można znaleźć stanowiska, które dopuszczają takie uzupełnienie, jak i takie, które są temu całkowicie przeciwne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?