Przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej bez udziału oskarżonego lub jego obrońcy - OpenLEX

Krudysz Marcin, Przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej bez udziału oskarżonego lub jego obrońcy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej bez udziału oskarżonego lub jego obrońcy

Odmiennie w judykaturze rozstrzygana jest kwestia tego, czy przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej bez udziału oskarżonego lub jego obrońcy, z obrazą art. 451 zdanie drugie k.p.k., a więc w sytuacji niepouczenia oskarżonego o prawie złożenia wniosku o sprowadzenie, skutkuje zaistnieniem bezwzględnej przyczyny odwoławczej, tj. uchybieniem wymienionym w art. 439 § 1 pkt 10 in fine k.p.k.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX