Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Przeprowadzenie na nowo przewodu w całości jako przesłanka wyroku kasatoryjnego

Nowelizacja k.p.k. z 2015 r. zmieniła model postępowania odwoławczego, nadając prymat merytorycznym rozstrzygnięciom sądu II instancji (art. 437 k.p.k.). Tak więc rozstrzygnięcie kasatoryjne, czyli przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, może nastąpić jedynie wyjątkowo. Jedną z podstaw tego wyjątkowego rozstrzygnięcia jest konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości (art. 437 § 2 k.p.k.). Na tle tej regulacji zrodziły się spory, dotyczące kwestii, jakiego rodzaju uchybienia dają podstawę do wyroku kasatoryjnego? Czy sama tylko błędna ocena dowodów przez sąd I instancji uzasadnia zwrócenie mu sprawy? Czy muszą to być uchybienia dotyczące ściśle przeprowadzania dowodów, czy mogą to być także błędy pozadowodowe?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację