Janczukowicz Krzysztof, Przepadek równowartości korzyści majątkowej z przestępstwa a stan majątkowy sprawcy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Przepadek równowartości korzyści majątkowej z przestępstwa a stan majątkowy sprawcy

Przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa, przewidziany w art. 45 § 1 k.k., w odróżnieniu od przepadku owoców przestępstwa przewidzianego w art. 44 § 1 k.k., nie odnosi się do konkretnych przedmiotów, które sprawca uzyskał z bezpośrednio z przestępstwa. Dlatego zrodziła się wątpliwość, czy sąd, orzekając przepadek równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa, powinien brać pod uwagę stan majątkowy sprawcy w chwili orzekania? Innymi słowy, czy warunkiem orzeczenia przepadku tej równowartości jest istnienie w majątku sprawcy składników majątkowych stanowiących – jak się to określa w orzecznictwie – substrat korzyści majątkowej?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX