Gabriel-Węglowski Michał, Przepadek pojazdu mechanicznego kierowanego w stanie nietrzeźwości

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Przepadek pojazdu mechanicznego kierowanego w stanie nietrzeźwości

Niezwykle kontrowersyjnym zagadnieniem w społecznym dyskursie jest możliwość orzekania przepadku pojazdu stanowiącego przedmiot wykonawczy przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Do 2008 r. orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszczało taką możliwość. Zapadła wówczas uchwała poszerzonego składu SN zmieniła kierunek orzeczniczy, choć nie było to efektem zmiany stanu prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX