Przeniesienie uprawnień z decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę w drodze sukcesji - OpenLEX

Koralewski Michał, Przeniesienie uprawnień z decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę w drodze sukcesji

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Przeniesienie uprawnień z decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę w drodze sukcesji

Prawo publiczne co do zasady wyklucza możliwość przejścia uprawnień wynikających z decyzji w drodze sukcesji uniwersalnej przewidując jedynie ograniczoną sukcesję administracyjnoprawną. Kontrowersje wzbudził fakt, czy uprawnienia z decyzji o pozwoleniu na budowę przechodzą w drodze sukcesji uniwersalnej, czy też konieczne jest ich przeniesienie w drodze odrębnego postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX