Przeniesienie nauczyciela mianowanego bez jego zgody, do innej szkoły - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Przeniesienie nauczyciela mianowanego bez jego zgody, do innej szkoły

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Przeniesienie nauczyciela mianowanego bez jego zgody, do innej szkoły

Rozbieżności w orzecznictwie dotyczą dopuszczalności przeniesienia mianowanego nauczyciela bez jego zgody do innej szkoły przez organ prowadzący szkołę na podstawie art. 19 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX