Koralewski Michał, Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową - kontynuacja, czy sukcesja uniwersalna

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową - kontynuacja, czy sukcesja uniwersalna

Ze względu na brak podmiotowości prawnej spółki cywilnej sporny pozostaje charakter korelacji pomiędzy spółką przekształcaną i spółką przekształconą. Zdaniem części orzecznictwa stosować należy w tym wypadku zasadę kontynuacji. Pogląd odmienny wskazuje zaś na zasadę sukcesji uniwersalnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX