Przedsiębiorca przesyłowy jako podatnik podatku od nieruchomości - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Przedsiębiorca przesyłowy jako podatnik podatku od nieruchomości

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Przedsiębiorca przesyłowy jako podatnik podatku od nieruchomości

W ostatnich latach sądy administracyjne rozpatrywały bardzo dużo skarg składanych przez nadleśnictwa jako jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe. Nadleśnictwa domagały się uznania, że grunty leśne, na których posadowione są linie energetyczne, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i to według najwyższej "gospodarczej" stawki tego podatku. Podstawą prawną posadowienia tych urządzeń na gruncie jest najczęściej służebność przesyłu. Jednakże skargi nadleśnictw, pomijając początkową zwłaszcza rozbieżność w orzecznictwie, były masowo oddalane, co skłoniło ustawodawcę do zmiany przepisów polegającej na tym, że od 1 stycznia 2019 r. grunty te podlegają podatkowi leśnemu.

Tym niemniej problematyka statusu podatkowego przedsiębiorcy przesyłowego nie zamyka się w powyższym układzie, bo przecież służebność przesyłu może być ustanowiona na gruncie publicznym innym niż zarządzany przez Lasy Państwowe.

W niniejszym opracowaniu napotkane poglądy ujęto więc odpowiednio szeroko.

Kluczowym przepisem jest w tych kwestiach art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.o.l.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX