Przedmiot administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego. Rozstrzygnięcia kończące administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna

Przedmiot administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego. Rozstrzygnięcia kończące administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe.

Postępowanie rozgraniczeniowe jest uregulowane w przepisach prawa administracyjnego i prawa cywilnego. Istota obu gałęzi prawa jest odmienna. Z tego powodu w orzecznictwie pojawiły się spory co do zakresu postępowania rozgraniczeniowego administracyjnego i cywilnego oraz charakteru rozstrzygnięć, którymi może zakończyć się administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX