Przedawnienie wierzytelności a powstanie przychodu po stronie dłużnika - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Przedawnienie wierzytelności a powstanie przychodu po stronie dłużnika

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Przedawnienie wierzytelności a powstanie przychodu po stronie dłużnika

Przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem PIT są wszelkie przysporzenia majątkowe mające charakter definitywny. Przykładowo, jeśli wierzyciel wiążąco umorzy swoją wierzytelność, to przyjmuje się, że po stronie dłużnika tej wierzytelności powstaje przychód w sensie podatkowym, bo wiadomo, że nie będzie już musiał swojego długu zapłacić. Czy tak samo należy rozstrzygać sytuację przedawnienia wierzytelności? Ta sytuacja okazuje się sporna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX