Węgrzynowski Łukasz, Przedawnienie roszczenia z umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Przedawnienie roszczenia z umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do oceny terminu przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem roszczenia z tej umowy przedawniają się w terminie dziesięcioletnim z art. 118 k.c. Natomiast drugie stanowisko przyjmuje, że należy tu stosować trzyletni termin z art. 819 k.c. Wskazane rozbieżności mają istotne znaczenie praktyczne. Spory z umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym są obecnie jednym z głównych typów spraw pojawiających się w praktyce orzeczniczej. W ramach obrony pozwany zakład ubezpieczeń często podnosi zarzut przedawnienia roszczenia na podstawie art. 819 k.c., tymczasem powód zwykle wówczas podnosi, że przedawnienie następuje na zasadach ogólnych z art. 118 k.c. Rozstrzygnięcie tej kwestii ma zatem kluczowe znaczenie dla kierunku rozpoznania sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX