Przedawnienie roszczeń związku zawodowego o zwrot zakładowemu funduszowi świadczeń socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie... - OpenLEX

Dulewicz Katarzyna, Sancewicz Tomasz, Przedawnienie roszczeń związku zawodowego o zwrot zakładowemu funduszowi świadczeń socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z prawem lub o przekazanie na ten fundusz należnych środków

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autorzy:

Przedawnienie roszczeń związku zawodowego o zwrot zakładowemu funduszowi świadczeń socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z prawem lub o przekazanie na ten fundusz należnych środków

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, związek zawodowy może wystąpić do sądu pracy o zwrot zakładowemu funduszowi świadczeń socjalnych („Fundusz”) środków wydatkowanych przez pracodawcę niezgodnie z prawem lub o przekazanie na Fundusz należnych środków. Orzecznictwo różni się co do tego, czy roszczenia te ulegają przedawnieniu. Zgodnie z pierwszym poglądem, roszczenia te nie przedawniają się, ponieważ przedawnienie z kodeksu pracy lub z kodeksu cywilnego dotyczy jedynie roszczeń majątkowych związanych z prawem zobowiązaniowym (prywatnym), natomiast roszczenie związku zawodowego ma charakter publicznoprawny. W sferze publicznoprawnej przedawnienie istnieje tylko wtedy, gdy konkretny przepis tak stanowi lub odsyła w kwestiach nieuregulowanych w ustawie do stosowania np. prawa cywilnego. Ustawa natomiast nie zawiera takich zapisów. Drugi pogląd odmiennie wskazuje, że roszczenia związków zawodowych mają charakter prywatnoprawny i ulegają przedawnieniu zgodnie z zasadami przedawnienia roszczeń pracowniczych wyrażonymi w Kodeksie pracy, gdyż mają swe źródło w przepisach prawa pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX