Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji

W orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiła się rozbieżność dotycząca tego, kiedy przedawniają się roszczenia o odszkodowanie z tytułu utraty prawa do nieodpłatnego nabycia akcji pracowniczych. Zgodnie z pierwszym poglądem sprawy te nie są sprawami z zakresu prawa pracy, dlatego należy do nich stosować okresy przedawnienia określone w kodeksie cywilnym. Drugi pogląd zakłada, że sprawy o odszkodowanie z tytułu utraty prawa do nieodpłatnego nabycia akcji są sprawami o roszczenie ze stosunku pracy, ponieważ mają samodzielną podstawę w ustawie. W rezultacie należy do nich stosować okres przedawnienia wynikający z art. 291 § 1 k.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?