Protokół odbioru świadczenia jako przedmiot przestępstwa poświadczenia nieprawdy - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Protokół odbioru świadczenia jako przedmiot przestępstwa poświadczenia nieprawdy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Protokół odbioru świadczenia jako przedmiot przestępstwa poświadczenia nieprawdy

Zakres zastosowania art. 271 k.k. (fałsz intelektualny) jest węższy w stosunku do zakresu zastosowania art. 270 k.k. (fałsz materialny). Wynika to stąd, że dokument w rozumieniu art. 271 k.k. musi nosić cechę zaufania publicznego, a więc definicja pojęcia dokumentu na gruncie tego przepisu jest węższa niż definicja dokumentu zawarta w art. 115 § 14 k.k. W szczególności nie są dokumentami na gruncie art. 271 k.k. umowy cywilnoprawne. Powyższe stwierdzenia przyjmowane są bezdyskusyjnie. Jak wygląda ich zastosowanie w odniesieniu do dokumentów poświadczających wykonanie świadczenia, których najbardziej typową odmianą są protokoły odbioru?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX