Janczukowicz Krzysztof, Procesowe konsekwencje pominięcia pełnomocnika przy doręczaniu pism przez organ podatkowy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualna
Autor:

Procesowe konsekwencje pominięcia pełnomocnika przy doręczaniu pism przez organ podatkowy

Przepis art. 145 § 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – wyraźnie postanawia, że jeżeli strona postępowania podatkowego ustanowiła pełnomocnika, to organ podatkowy powinien wszystkie pisma w sprawie doręczać temu pełnomocnikowi, a nie samej stronie. Zdarza się jednak, że z jakichś względów, a najczęściej przez niedopatrzenie, organ doręcza pismo stronie, a nie pełnomocnikowi. Jakie są procesowe konsekwencje tego uchybienia?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX