Problem służby funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej pełnionej w latach 1984-1990 w Zarządzie Łączności Ministerstwa Spraw... - OpenLEX

Musiała Anna, Problem służby funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej pełnionej w latach 1984-1990 w Zarządzie Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wydziałach Łączności Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych jako służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Problem służby funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej pełnionej w latach 1984-1990 w Zarządzie Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wydziałach Łączności Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych jako służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk co do kwestii służby funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej pełnionej w latach 1984-1990 w Zarządzie Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wydziałach Łączności Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych jako służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 ze zm.). Według jednej grupy orzeczeń: odpowiedź brzmi tak - była to służba. Według drugiej: nie była taką służbą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX