Mejka Anna, Problem kwalifikacji kosztów przejazdu profesjonalnego pełnomocnika do sądu w celu wzięcia udziału w posiedzeniu jako kosztu procesu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Problem kwalifikacji kosztów przejazdu profesjonalnego pełnomocnika do sądu w celu wzięcia udziału w posiedzeniu jako kosztu procesu

W orzecznictwie odnotowuje się rozbieżności co do kwalifikacji kosztów dojazdu profesjonalnego pełnomocnika procesowego do siedziby sądu celem wzięcia udziału w posiedzeniu jako kosztu procesu. Optujący przeciwko wskazują, że art. 98 § 3 k.p.c. zawiera wyliczenie kosztów procesu, których zwrotu strona reprezentowana w postępowaniu przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym i postępowanie to wygrywająca może domagać się od strony przeciwnej. W tym wyliczeniu brak zaś kosztów przejazdu pełnomocnika do sądu, która to kategoria została z kolei wskazana w art. 98 § 2 k.p.c. Natomiast w orzeczeniach, w których stwierdza się, że koszty procesu obejmują koszty przejazdu profesjonalnego pełnomocnika do sądu, rzeczone koszty uznaje się za wydatek w rozumieniu art. 98 § 3 k.p.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX