Prewspółczynnik VAT dla działalności wodno-kanalizacyjnej gminy - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Prewspółczynnik VAT dla działalności wodno-kanalizacyjnej gminy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Prewspółczynnik VAT dla działalności wodno-kanalizacyjnej gminy

Czy gmina może dla wybranego obszaru swojej działalności, jakim jest działalność wodno-kanalizacyjna, ustalić inny prewspółczynnik VAT (art. 86 ust. 2a i nast. u.p.t.u.) niż dla pozostałych obszarów? Inaczej mówiąc, czy gmina może w ramach tej działalności odejść od sposobu ustalania prewspółczynnika określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników? A jeśli tak, to jakie kryterium ma służyć do samodzielnego ustalania prewspółczynnika?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX