Gabriel-Węglowski Michał, Prewencja generalna a dyrektywy karania młodocianych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Prewencja generalna a dyrektywy karania młodocianych

Przepis art. 54 k.k. wprowadza prymat względów wychowawczych w miarkowaniu kary wobec podsądnego posiadającego status młodocianego. W judykaturze w zasadzie utrwalił się pogląd, że nie oznacza to jednak odstąpienia od uwzględniania również ogólnych dyrektyw kary, wskazanych w art. 53 k.k., w tym także aspektu prewencji generalnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX