Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Preferencyjne nabycie akcji albo udziałów przez pracowników – konsekwencje w zakresie PIT

Pracodawcy, chcąc związać ze sobą wartościowych pracowników, oferują im czasami preferencyjne nabycie akcji albo udziałów w spółce. Na tym tle powstają dwie kwestie dotyczące rozliczania PIT. Pierwsza dotyczy ustalenia właściwego źródła przychodu po stronie pracownika. Czy jest to przychód ze stosunku pracy, skoro w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dalej u.p.d.o.f. przychodem pracownika są także otrzymane od pracodawcy świadczenia nieodpłatne albo częściowo odpłatne, czy może jest to przychód z kapitałów pieniężnych, skoro w art. 17 u.p.d.o.f. wyraźnie mówi się o przychodzie z akcji, udziałów czy też instrumentów finansowych? Druga kwestia, ściśle zresztą związana z pierwszą, to pytanie o moment, w jakim podatnik otrzymuje przychód. Czy już w momencie preferencyjnego uzyskania akcji albo udziałów, czy dopiero w momencie ich zbycia albo innej realizacji?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?