Prędkość bezpieczna w ruchu drogowym w warunkach nocnych - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Prędkość bezpieczna w ruchu drogowym w warunkach nocnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Prędkość bezpieczna w ruchu drogowym w warunkach nocnych

Problem prowadzenia pojazdu samochodowego z prędkością umożliwiająca dostrzeżenie zagrożenia na drodze i uniknięcie wypadku jest zagadnieniem ogromnie ważnym, tym bardziej wobec aktualnej masowości motoryzacji. Jeszcze większego znaczenia nabiera, gdy kwestia ta rozpatrywana jest na tle stanu faktycznego, w którym istniały utrudnione warunki widoczności drogi, a więc nocą, przy padającym deszczu lub przy zamgleniu. W orzecznictwie widoczna jest rozbieżność poglądów, co do sposobu rozumienia tzw. prędkości bezpiecznej w warunkach nocnych, co można także ekstrapolować na podobne utrudnienia. Kluczowym zagadnieniem jest tu, czy kierujący pojazdem winien dostosować szybkość jazdy do tzw. czynnej widoczność drogi, a więc umożliwiającej dostrzeżenie przeszkody i prawidłową reakcję w światłach mijania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX