Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autorzy:

Prawo pracownika do dodatkowej odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

W orzecznictwie występuje rozbieżność, czy pracownikowi, który w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę zdecydował się rozwiązać stosunek pracy w trybie art. 231 § 4 k.p., należy się odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Według niektórych składów orzekających pracownik w takim przypadku nie może domagać się odprawy, ponieważ to on sam jest stroną rozwiązującą umowę o pracę. Art. 231 § 4 k.p. tworzy jedynie fikcję prawną, polegającą na uznaniu, że zwolnienia pracownika dokonał pracodawca. Według innych składów orzekających rozwiązanie umowy w tym trybie nie wyklucza prawa do odprawy pieniężnej. Odprawa powinna być wypłacona, jeżeli przyczyną rozwiązania umowy o pracę przez pracownika była niekorzystna dla niego zmiana warunków pracy i płacy po transferze. W takiej sytuacji pracownik inicjuje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn, które w rzeczywistości leżą po stronie pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?