Sondej Marek Zbigniew, Prawo do żądania stwierdzenia nieważności uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali na podstawie art. 189 k.p.c.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Prawo do żądania stwierdzenia nieważności uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali na podstawie art. 189 k.p.c.

Orzecznictwo nie wypracowało jednolitego poglądu dotyczącego możliwości zaskarżania uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy upływ 30 dniowego terminu do zaskarżenia uchwały zarządu o którym mowa w art. 43 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z powodu jej niezgodności z prawem lub naruszenia ich interesu prawnego lub uprawnienia, pozbawia uprawnionego późniejszego wystąpienia z żądaniem stwierdzenia nieważności uchwały, ale już na podstawie art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX