Prawo do alimentów dla osoby odbywającej aplikację prawniczą - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Prawo do alimentów dla osoby odbywającej aplikację prawniczą

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Prawo do alimentów dla osoby odbywającej aplikację prawniczą

W orzecznictwie dostrzec można stanowisko, zgodnie z którym rodzice mają obowiązek alimentowania dziecka, które odbywa aplikację prawniczą. Aplikacja jest bowiem kontynuowaniem nauki, niezbędnej dla podjęcia samodzielnej praktyki w zawodzie prawniczym. Sam fakt ukończenia studiów prawniczych nie daje natomiast podstawy do wykonywania zawodu prawniczego. Zatrudnienie zaś aplikanta w ramach szkolenia wiąże się z przyuczeniem do zawodu i nie zawsze aplikanci uzyskują za nią wynagrodzenie, a w najczęściej spotykanych przypadkach ma ono minimalny wymiar. Zazwyczaj więc aplikant nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Trzeba jednak również dostrzec pogląd judykatury, wedle którego ustalając wysokość alimentów należnych na rzecz dziecka odbywającego aplikację prawniczą, należy mieć na względzie realne możliwości zarobkowe aplikanta. Jest to bowiem osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze, a w związku z tym nie można wykluczyć, że jest w stanie podjąć pracę zarobkową, która daje się pogodzić z odbywanym szkoleniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?