Prawnorodzinny tytuł do korzystania z mieszkania współmałżonka - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Prawnorodzinny tytuł do korzystania z mieszkania współmałżonka

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Prawnorodzinny tytuł do korzystania z mieszkania współmałżonka

Przewidziane w art. 281 k.r.o. uprawnienie do korzystania z mieszkania (lokalu, domu) należącego do współmałżonka przez małżonka, który nie ma do niego innego tytułu prawnego, w celu zaspokajania potrzeb rodziny, stanowi swoisty, autonomiczny tytuł prawny do zajmowania go. Małżonek korzystający z tego uprawnienia staje się posiadaczem mieszkania w dobrej wierze. W judykaturze utrwalił się pogląd, że przysługuje mu również status lokatora, a co za tym idzie, w przypadku ewentualnej eksmisji (po ustaniu małżeństwa) konieczne jest orzekanie w przedmiocie przysługiwania mu prawa do lokalu socjalnego. W orzecznictwie sformułowano również zapatrywanie, iż prawnorodzinny tytuł do korzystania z mieszkania współmałżonka trwa przez cały okres prawnego istnienia małżeństwa, bez względu na zaszłości faktyczne (separację faktyczną, zaginięcie współmałżonka) oraz panujący między małżonkami ustrój majątkowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX