Węgrzynowski Łukasz, Prawna charakterystyka przekształcenia na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Prawna charakterystyka przekształcenia na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych

W orzecznictwie można odnotować poważne rozbieżności co do charakterystyki skutków prawnych przekształcenia na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. Pojawiły się orzeczenia przyjmujące tu sukcesję uniwersalną albo zasadę kontynuacji bądź jej szczególną postać. Dodatkowa trudność wyraża się w tym, że można wskazać różne warianty przekształcenia (przekształcenie w wariancie podstawowym, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę). Trzeba jednak podkreślić, że skutki prawne poszczególnych wariantów przekształceń zostały uregulowane w sposób zbliżony (art. 26 § 5 k.s.h., art. 553 k.s.h., art. 584(2) k.s.h.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX