Kryczka Sebastian, Praca nadliczbowa w zadaniowym systemie czasu pracy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Praca nadliczbowa w zadaniowym systemie czasu pracy

Zadaniowy system czasu pracy uregulowany został w art. 140 k.p., zgodnie z którym pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustala zadania jakie winien wykonać pracownik oraz czas niezbędny dla ich wykonania przy uwzględnieniu kodeksowych norm czasu pracy. Wprowadzenie tego systemu czasu pracy nie jest uzależnione od swobodnej decyzji pracodawcy – może on być wprowadzony jedynie w uzasadnionych przypadkach ze względu na rodzaj pracy lub jej organizację.

Stosowanie równoważnego systemu czasu pracy może być w praktyce problematyczne. Kluczową bowiem sprawą jest właściwe ustalenie proporcji między liczbą zadań jakie pracownik ma do wykonania a czasem pracy jaki powinien na to poświęcić.

W praktyce często występują przypadki, gdy stosowanie tego systemu bywa nadużywane. Pracodawcy wówczas powierzają pracownikom liczbę zadań w sposób całkowicie niewspółmierny z czasem potrzebnym do ich realizacji. Pracownik nie ma wówczas obiektywnej możliwości wykonania zadań w ramach umówionego czasu, co powoduje konieczność świadczenia pracy ponad normy wynikające z art 129 k.p. Może to powodować problemy w zakresie kwalifikacji takiej dodatkowej pracy. Czy zatem sam fakt świadczenia pracy w systemie zadaniowym powoduje, że pracownik w każdym wypadku nie świadczy pracy nadliczbowej – nawet wówczas, gdy aby wykonać powierzone w nadmiernej ilości zadania służbowe? przepisów kodeksu pacy, istotnym wskazaniem mogą okazać się poglądy prezentowane w tym zakresie w orzecznictwie sądowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX