Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Potrącenie ewentualne

W praktyce obrotu wątpliwości budzi dopuszczalność i skutki prawne potrącenia ewentualnego. Z jednej strony zaledwie ewentualny charakter oświadczenia o potrąceniu jest przydatny w pewnych sytuacjach, zwłaszcza w toku sporu sądowego. Ale jednocześnie taka konstrukcja godzi zarówno w stanowczy charakter potrącenia, jak i założenie, że potrącenie zawiera w sobie uznanie wierzytelności przeciwnej. Zagadnienie łączy się z rozróżnieniem oświadczenia o potrąceniu i zarzutem potrącenia. Ma również istotne znaczenie dla prawa upadłościowego. Pojawia się bowiem pytanie dotyczące skuteczności potrącenia ewentualnego z uwagi na ograniczenia z art. 96 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację