Partyk Tomasz, Postępowanie właściwe dla stwierdzenia nieistnienia uznania dziecka

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Postępowanie właściwe dla stwierdzenia nieistnienia uznania dziecka

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym kwestię stwierdzenia nieistnienia uznania dziecka powinien rozstrzygać sąd w procesie o ustalenie, w trybie art. 189 k.p.c., a dopiero w oparciu o wyrok wydany w takiej sprawie możliwe jest dokonanie zmiany aktu urodzenia w formie stosownej wzmianki dodatkowej. Można jednak dostrzec w judykaturze poglądy odmienne, sprzeciwiające się dopuszczalności rozstrzygania o powyższej kwestii w procesie sądowym i wskazujące na prawidłowość w tej materii trybu postępowania o sprostowanie aktu urodzenia lub jego unieważnienie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX