Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy - OpenLEX

Pacura Marcin, Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy

W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca rozstrzygnięcia, czy obarczone wadą jest rozstrzygnięcie nadzorcze wydane bez uprzedniego doręczenia gminie zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX