Mejka Anna, Postępowanie w sprawie o ustalenie płci metrykalnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Postępowanie w sprawie o ustalenie płci metrykalnej

Polskie prawo nie reguluje trybu, w którym następuje zmiana płci, mimo że takie żądania są zgłaszane od dawna i coraz częściej. Orzecznictwo musiało więc podjąć się poszukiwania prawnego sposobu ustalenia przynależności do płci - w obowiązujących przepisach.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access