Gabriel-Węglowski Michał, Postępowanie sprawdzające wobec ławnika sądowego w zakresie ochrony informacji niejawnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Postępowanie sprawdzające wobec ławnika sądowego w zakresie ochrony informacji niejawnych

Na tle art. 27 i art. 28 obowiązującej do 2010 r. ustawy z dnia 22 stycznia o 1999 r. o ochronie informacji niejawnych powstała niejasność i w konsekwencji spór doktryny i orzecznictwa na temat zasadności poddawania postępowaniu sprawdzającemu, w celu dopuszczenia do ówczesnej tajemnicy państwowej, ławników sądów powszechnych. Spór ten został rozwiązany uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z lutego 2010 r., a uchwalona w sierpniu 2010 r. nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych w art. 34 ust. 10 pkt 15 wprost zwolniła ławników z procedury postępowania sprawdzającego (z wyjątkiem wskazanym w ust. 11).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX