Postępowanie podatkowe a upadłość podatnika - OpenLEX

Koralewski Michał, Postępowanie podatkowe a upadłość podatnika

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Postępowanie podatkowe a upadłość podatnika

Przepisy prawa upadłościowego przewidują generalną zasadę, zgodnie z którą koniecznym jest zawieszenie postępowania sądowego i administracyjnego w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości. W orzecznictwie pojawiła się odmienna ocena, czy zasada ta odnosi się także do postępowania podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX