Walczyński Ignacy, Postępowanie o sprostowanie świadectwa pracy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Postępowanie o sprostowanie świadectwa pracy

Rozbieżności w orzecznictwie dotyczą rozstrzygnięcia, czy pracownik może w postępowaniu o sprostowanie świadectwa pracy (art. 97 § 21 k.p.) skutecznie dochodzić uznania rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia za sprzeczne z prawem i domagać się sprostowania świadectwa pracy w tym zakresie, jeśli wcześniej nie żądał we właściwym postępowaniu odszkodowania lub przywrócenia do pracy w trybie art. 56 k.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX