Gabriel-Węglowski Michał, Posiadanie narkotyku jako przesłanka odpowiedzialności karnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Posiadanie narkotyku jako przesłanka odpowiedzialności karnej

Rozbieżności w orzecznictwie wywołuje kwestia karalności posiadania narkotyków, związana z celem tego posiadania. W niektórych orzeczeniach wyrażono bowiem pogląd, że nie jest karalne posiadanie związane z bezpośrednim zażyciem danego środka odurzającego/psychotropowego, lub zamiarem niezwłocznego zażycia, skoro logicznym jest, że dla zażycia czegokolwiek konieczne jest uprzednie wejście w posiadanie owego czegoś, w tym wypadku dawki narkotyku. Jeśli więc ustawa nie penalizuje zażywania narkotyków, to niedopuszczalne jest karanie za posiadanie, które wiąże się wyłącznie z użyciem narkotyku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX