Gabriel-Węglowski Michał, Pojęcie znacznej ilości narkotyku

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Pojęcie znacznej ilości narkotyku

Analiza orzecznictwa wskazuje, że zachodzą pewne rozbieżności co do interpretacji pojęcia „znacznej ilości” środków odurzających lub substancji psychotropowych, którym posługuje się ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W dodatku, dostrzec tu można dwie płaszczyzny: pierwszą, w postaci stosowania odmiennego kryterium ilościowego przy wykładni tego pojęcia i drugą, nakładającą się w niektórych przypadkach na tę drugą, a mianowicie wprowadzające kryteria poniekąd „jakościowe” posiadania narkotyków. Stąd można w zasadzie mówić nawet o trzech grupach poglądów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX