Pojęcie zasad współżycia społecznego - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Pojęcie zasad współżycia społecznego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Pojęcie zasad współżycia społecznego

Przez zasady współżycia społecznego rozumie się reguły uczciwego, rzetelnego i lojalnego postępowania, zasady słuszności i etyki. Natomiast jest spornym, czy zasady te mają charakter quasi-normatywny i w związku z tym można sformułować swoisty ich uniwersalny katalog, czy też ocena postępowania określonej osoby powinna być oceniana w kontekście „dobrych obyczajów” w świetle całokształtu określonego przypadku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX