Janczukowicz Krzysztof, Pojęcie „wielu osób” jako znamię przestępstwa

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Pojęcie „wielu osób” jako znamię przestępstwa

Narażenie na niebezpieczeństwo albo naruszenie dóbr "wielu osób" jest znamieniem szeregu typów przestępstw. Pytanie brzmi: "wielu" to ilu?

Wydaje się, że odpowiedź powinna być ta sama dla wszystkich typów przestępstw zawierających to znamię. Oto one:

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym (art. 115 § 20 k.k.),

- zamach na jednostkę wojskową w typie kwalifikowanym (art. 140 § 2 k.k.),

- sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego (art. 163 k.k.),

- sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego (art. 165 k.k.),

- przejęcie kontroli nad statkiem w typach kwalifikowanych (art. 166 § 2 i 3 k.k.),

- wyrób, posiadanie i handel substancjami niebezpiecznymi (art. 171 k.k.),

- przeszkadzanie w zapobieganiu niebezpieczeństwu (art. 172 k.k.),

- katastrofa w komunikacji (art. 173 i 174 k.k.),

- zniszczenie środowiska w typie kwalifikowanym (art. 185 § 3 k.k.),

- fałszywy alarm (art. 224a k.k.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX